TOR PRZESZKÓD

Dzieci w świetlicy lubią gry i zabawy ruchowe. Tym bardziej,że mogą korzystać z kolorowych i bezpiecznych torów przeszkód. Podczas zajęć uczą się dyscypliny i zdrowej rywalizacji sportowej.