BEZPIECZNE FERIE

Zbliżają się ferie w związku z tym przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady właściwego zachowania podczas zabaw zimowych. Pierwszym zadaniem dzieci było rozwiązanie krzyżówki, której hasło ZIMOWO- BEZPIECZNIE I ZDROWO stało się wstępem do pogadanki. Na podstawie wielu ilustracji i wcześniejszych doświadczeń dzieci stworzyliśmy „Kodeks bezpiecznego postępowania w czasie zimy”. Na koniec w grupach wykonaliśmy plakaty podsumowujące nasze rozważania.