ZAJĘCIA STAŁE 2015/2016

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Prowadzący

Zajęcia  sportowe

Poniedziałek

Czwartek

7.00-7.50

7.00- 7.50

sala gimnastyczna

Jarosław Gileta

Agnieszka Pachuta

Baśniowe spotkania

poniedziałek

9.00-9.40

świetlica

Eliza Dudka

Gry i zabawy komputerowo- edukacyjne

poniedziałek

10.00- 11.00

czytelnia

Małgorzata Żabińska

Zajęcia relaksacyjne

wtorek

8.00-9.00

świetlica

Sylwia Chodorowska

Zajęcia plastyczne

wtorek

8.30- 10.30

świetlica

Justyna Legocka

Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej

wtorek

12.00- 13.00

świetlica

Marzena Purc

Arterapia

środa

8.00-9.00

świetlica

Ewa Szalecka-Gronek

Ogólnorozwojowe gry i zabawy ruchowe

środa

9.00 -9.40

świetlica

Eliza Dudka

Zabawy matematyczne

środa

14.00-15.00

świetlica

Sylwia Chodorowska

Zabawy
z językiem angielskim

czwartek

 czwartek

świetlica

Katarzyna Wiśniewska

Zajęcia czytelnicze

Zajęcia plastyczne

piątek

piątek

8.00- 8.45

13.00-14.00

świetlica

świetlica

Eliza Dudka

Sylwia Chodorowska

Kółko teatralne

piątek

12.00 – 13.00

212

Katarzyna Mankiewicz

Zajęcia komputerowe

piątek

13.45- 16.00

209

Jarosław Gieta

Dodaj komentarz