O NAS

IMG_5746W Szkole Podstawowej nr 3
w Świdniku w roku szkolnym 2015/2016 do świetlicy uczęszcza 150 uczniów z klas I-III. Mogą oni korzystać z opieki wychowawców w godz. 6.15 -16.45. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, zabawy
i wypoczynku. Jest dla wielu uczniów miejscem na tyle atrakcyjnym, że chętnie spędzają w niej czas przed i po lekcjach mimo zapewnionej opieki w domu. Do dyspozycji uczniów są dwie sale wyposażone w różnego rodzaju gry planszowe, układanki z puzzli, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor. Zajęcia realizowane są poprzez różnorodne formy i metody pracy dostosowane do wieku
i możliwości wychowanków. Organizowane są m.in. zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na Orliku i placu zabaw, zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy dramowe. Jest czas na czytanie książek, słuchanie baśni muzycznych, rozmowy na różne interesujące dzieci tematy, gry i zabawy umysłowe, dydaktyczne, oglądanie bajek, gry na XBOX. Wychowawcy zachęcają uczniów do odrabiania lekcji . Często dodatkowo pomagają dzieciom z trudnościami w nauce. Zwracają uwagę na samopomoc koleżeńską. Wielu wychowanków zwłaszcza tych nieśmiałych, zagubionych uczy się współpracy, dzielenia z innymi i wspólnej zabawy.

Dodaj komentarz